KONOPIE W LECZENIU CHOROBY ALZHEIMERA

konopie w leczeniu choroby alzheimera

 

Konopie w leczeniu Choroby Alzheimera są obiecującym środkiem w profilaktyce, walce z objawami i leczeniu przyczyn tej choroby.

Choroba Alzheimera jest typem demencji w przebiegu której dochodzi do utraty pamięć. Następują zmiany w zachowaniu i myśleniu. Choroba powoduje degenerację i śmierć komórek mózgowych, co prowadzi do stałego spadku umiejętności intelektualnych, poznawczych, a także ruchowych.


Przyczyny, objawy i przebieg Choroby Alzheimera

Naukowcy uważają, że choroba Alzheimera jest spowodowana kombinacją czynników genetycznych, stylu życia, diety i warunków środowiskowych. Wiek również odgrywa istotną rolę. Ryzyko zachorowania wzrasta w wieku powyżej 65 lat. Choroba dotyka prawie połowę osób w wieku powyżej 85 lat.

Przyczyny choroby związane są ze śmiercią komórek mózgowych. W naszych mózgach znajdują się blaszki. Są one skupiskami fragmentów białek zwanych amyloidem beta i splątkami, które są skręconymi włóknami białka tau. Płytki i sploty gromadzą się w mózgu i zakłócają komunikację komórkową i transport składników odżywczych. Przyczyniają się w ten sposób do śmierci komórek mózgowych. W mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera występuje nadmierna aktywacja mikrogleju (komórek tworzących mielinę), co przyczynia się do nadmiernego gromadzenia się białka tau.

Choroba Alzheimera objawia się utratą pamięci, która postępuje i pogarsza się. Chory zapomina o codziennych sprawach, imiona bliskich osób i nazwy przedmiotów codziennego użytku. Choroba powoduje również utratę poczucia czasu i dezorientację w przestrzeni. Chory ma trudności ze znalezieniem właściwych słów, problemy z koncentracją i myśleniem. To powoduje wycofanie społeczne, wahania nastroju, drażliwość, lęk, agresję.

Pojawiają się także zaburzenia psychiatryczne jak depresja, omamy, halucynacje, czy zaburzenia urojeniowe. W zaawansowanej postaci choroby Alzheimera, pacjent nie radzi sobie z czynnościami dnia codziennego. Stopniowo pojawiają się zaburzenia ruchowe, wzrost napięcia mięśniowego, czy spowolnienie ruchowe.


Leczenie choroby Alzhemiera

Do tej pory nie udało się opracować leczenia przyczynowego. Stosowane terapie mają charakter objawowy – łagodzą dokuczliwe symptomy będące konsekwencją rozwoju choroby, jednak nie prowadzą do wyleczenia pacjenta. U większości pacjentów zwykła farmakoterapia może wiązać się z występowaniem poważnych efektów ubocznych związanych z osłabionym już układem nerwowym oraz innymi chorobami wieku średniego.

Potencjał leczniczy konopi w chorobie Alzheimera

Prowadzone jest wiele badań w kierunku opracowania skutecznej terapii przyczynowej. Badania nad kannabinoidami zawartymi w konopiach dają nadzieję na zatrzymanie przyczyn choroby, profilaktyki, a także na łagodzenie istniejących objawów.

Neuroaktywny tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD) posiadają silny wpływ na układ nerwowy. Badania wykazały, że THC i CBD zmniejszają nawarstwianie się płytek i splątków. Wykazują zatem realny potencjał w leczeniu przyczyn choroby Alzheimera.

Wykazano, że THC skutecznie obniża poziomy amyloidu-beta i poprawia funkcję mitochondriów, co powoduje, że THC jest potencjalną opcją terapeutyczną w chorobie Alzheimera. Wcześniejsze badanie wykazało, że THC jest skuteczny w zapobieganiu agregacji beta amyloidu. Tym samym hamuje rozwój choroby.

Wykazano również, że CBD moduluje funkcję mikrogleju i kontroluje zapalenie nerwów. Ponadto wykazano, że CBD poprawia przeżywalność komórek, a zatem wykazuje potencjał jako opcja terapeutyczna dla choroby Alzheimera. Jedno z badań, wykazało neuroprotekcyjne działanie CBD i jego zdolność do regeneracji komórek mózgowych.

Kannabinoidy, głównie CBD i THC, zapewniają wieloaspektowe podejście w leczeniu choroby Alzheimera. Oprócz obniżania poziomu amyloidu-beta, modulowania funkcji mikrogleju i zwiększania wychwytu glukozy. Chronią komórki mózgowe przed szkodliwym działaniem amyloidu-beta, zmniejszają stany zapalne i wspierają proces naprawy mózgu poprzez zwiększenie neurogenezy (narodziny nowych komórek).

Stosowanie konopi jest również pomocne w leczeniu objawów, takich jak zaburzenia snu, drażliwość, zachowania agresywne, lęki, depresja, omamy, halucynacje, czy zaburzenia urojeniowe. Może również stanowić ulgę u pacjentów z nudnościami, wymiotami i utratą apetytu, które bywają skutkami ubocznymi niektórych standardowych leków na chorobę Alzheimera.


Choroby zwyrodnieniowe mózgu

Badania wykazują potencjał leczniczy oleju CBD w terapii chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, czy Stwardnienie Rozsiane. Konopie wprowadza się również w leczeniu depresji, czy schizofrenii. Mają także pozytywne efekty w leczeniu nowotworów jak glejak czy białaczka.

W badaniu wykonanym w 2006 r. i opublikowanym w Molecular Pharmaceutics zespół naukowców z University of Connecticut stwierdził, że konopie indyjskie „mogłyby być znacznie lepsze w tłumieniu nieprawidłowego zlepiania się źle sformułowanych białek, które są cechą charakterystyczną choroby Alzheimera, niż jakakolwiek obecnie stosowana terapia”. Zespół badawczy przewidział że leki na bazie kannabinoidów „będą nowymi lekami stanowiącymi przełom w leczeniu chorób w najbliższej przyszłości.”


Choroba Alzheimera: czym różni się od demencji i jak można jej zapobiec lub złagodzić?

Rozmowa z dr biochemii i neurologi Joanną Podgórską – specjalista od wszystkiego co łączy neurobiologię, biochemię i dietetykę.

 


Potrzebujesz profesjonalnej porady medycznej, zapraszamy do kontaktu → FUNDACJA SANTA HERBA.


Zobacz więcej →

Prawa autorskie Sativa Life. Przedrukowywanie, kopiowanie bez zezwolenia zabronione.


Źródła naukowe