DAWKOWANIE OLEJKU CBD Sativa Life

Dawkowanie olejku CBD

 

Dawkowanie olejku CBD Sativa Life

Istnieje wiele teorii na temat jak ustalić dawkowanie olejku CBD. Często dawkowanie leków również podlega indywidualnym ustaleniom przez lekarzy, otrzymujemy zalecenia dawkowania leków, które w sytuacji zbyt słabego lub zbyt mocnego działania na nasz organizm są modyfikowane przez lekarza w trakcie terapii. Zatem sam fakt konieczności ustalenia dawkowania CBD nie jest niczym niezwykłym, ale jak to zrobić, w jaki sposób ustalać dawkowanie CBD? Na ten temat prowadzone jest wiele badań, sprecyzowano również kilka sposobów ustalania dawkowania, które w tym artykule omówimy. Aby właściwie ustalić dawkowanie CBD, należy uwzględnić wiele aspektów. Istnieje niezliczona ilość zmiennych, takich jak waga ciała, skład produktu, stężenie produktu, kondycja fizyczna, dieta, metabolizm, genetyka, środowisko (zanieczyszczenie powietrza), i wiele innych.

Eksperymentowanie z produktami CBD jest przedsięwzięciem niskiego ryzyka, możesz ustalić najlepszą dawkę dla siebie bez obawy o ciężkie skutki uboczne.

Naszym celem jest udzielenie wskazówek, od czego zacząć i jak znaleźć optymalne dawkowanie.

Przed rozpoczęciem ustalania optymalnej dawki, ważne jest zrozumienie 3 podstawowych zasad dawkowania CBD.

 • Zasada nr 1: Nie ma jednego uniwersalnego przepisu, jeśli chodzi o ilość CBD, którą powinieneś stosować. Nie można oprzeć się na jednej zmiennej, która jest najczęściej sugerowana czyli ,,waga ciała”. Niektórzy użytkownicy uzyskują pożądane wyniki już przy 10 miligramach CBD dziennie, podczas gdy inni stwierdzają, że potrzebują ponad 100 miligramów dziennie lub więcej. Znalezienie osobistej dawki będzie wymagać przeprowadzenia testów, opisanych poniżej.
 • Zasada nr 2: Właściwe dawkowanie jest ważne dla osiągnięcia optymalnych efektów. Olejek CBD nawet w małych dawkach stosowany sporadycznie będzie miały wpływ na nasz organizm, ale najlepsze efekty przynosi jego regularne stosowanie w optymalnej dla każdego dawce. Stosując zbyt małą dawkę nie uzyskamy w pełni oczekiwanego efektu lub na efekt będziemy musieli poczekać dłużej. Stosując zbyt dużą dawkę w ciągu dnia może pojawić się senność, szczególnie gdy przyjmujemy inne leki, co może nas zniechęcić do dalszego przyjmowania olejku CBD.
 • Zasada nr 3: Zazwyczaj najlepiej jest zacząć od niskiego poziomu i stopniowo zwiększać dawkę w miarę upływu czasu, aż znajdziesz odpowiednią dawkę dla siebie. Podczas procesu niezbędna jest cierpliwość, chociaż zdecydowana większość osób ustala wyniki natychmiast, są osoby, które poszukują właściwej dawki dłużej.

Stężenie w 1 kropli olejku

Warto również określić jakie stężenie produktu otrzymujemy w jednej kropli przyjmowanego olejku CBD. Stosowane przez Sativa Life kroplomierze odmierzają około 100 dawek z jednej butelki o pojemności 10 ml. Zatem, jeżeli butelkę zawierającą 1000 mg CBD podzielimy na 100 dawek otrzymamy wynik 10 mg CBD w jednej dawce. Dawkę odmierzamy poprzez naciśnięcie kroplomierza.

Ilość CBD w jednym dozowniku w olejkach CBD Sativa Life:
 • Olejek 5%, ilość CBD w jednym dozowniku wynosi około 5 mg
 • Olejek 10%, ilość CBD w jednym dozowniku wynosi około 10 mg
 • Olejek 20%, ilość CBD w jednym dozowniku wynosi około 20 mg
 • Olejek 30%, ilość CBD w jednym dozowniku wynosi około 30 mg

Znaczenie znalezienia optymalnej dawki

Jeśli Twoja dawka jest zbyt mała, możesz nie odczuć oczekiwanych efektów. A jeśli Twoja dawka jest zbyt wysoka, możesz doświadczyć senności, zmęczenia.

Jak obliczyć właściwą ilość CBD niezbędną dla Twojego organizmu?

Zanim zaczniesz szukać optymalnej dawki, powinieneś poznać stężenie produktu, którego będziesz używać. Stężenie kropli oleju CBD jest bardzo zróżnicowane i jest powszechnie wyrażane w miligramach (mg) CBD na mililitr (ml).

Zazwyczaj produkt o stężeniu mniejszym niż 15 mg/ml jest uważany za produkt o niskiej sile działania, produkt o stężeniu między 15-49 mg/ml jest uważany za produkt o sile standardowej, a produkt o stężeniu powyżej 50 mg/ml uważany jest za środek o dużej sile działania. Będziesz musiał wziąć więcej produktu o niskim stężeniu w porównaniu do produktu o wysokim stężeniu, aby osiągnąć ten sam poziom dawkowania.

Aby obliczyć stężenie produktu, wystarczy podzielić całkowitą liczbę miligramów CBD w butelce przez całkowitą ilość płynu w mililitrach. Obie te liczby można zwykle znaleźć na etykiecie produktu lub na stronie internetowej firmy.

Przykład: Olej CBD Sativa Life o stężeniu 10%, zawiera 1000 mg CBD, oraz pojemność 10 ml

Butelka o pojemności 10 ml zawiera 1000 mg produktu, zatem:

 • stężenie CBD w oleju 10% wynosi 100 mg/ml
 • Stężenie CBD w olejku 5% wynosi 50 mg/ml
 • Stężenie CBD w olejku 20% wynosi 200 mg/ml
 • Stężenie CBD w olejku 30% wynosi 300 mg/ml

Proces znajdowania optymalnego dawkowania oleju CBD

Nie ma jednego sposobu na znalezienie optymalnej dawki. Omówimy kilka różnych możliwości, które zostały z powodzeniem zastosowane, i zalecamy wybranie tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Sugestie te oparte są na prowadzonych badaniach oraz opiniach użytkowników CBD i nie powinny być interpretowane jako porady medyczne. Należy też pamiętać, że nasz organizm, który nie funkcjonował poprawnie, po pewnym okresie przyjmowania CBD, może uzyskać lepszą kondycję i sprawność a tym samym może potrzebować mniejszej dawki CBD niż ta stosowana w początkowym okresie przyjmowania CBD. Oznacza to, że co kilka miesięcy warto sprawdzić przyjmowaną ilość CBD. Inaczej sytuacja wygląda u osób przewlekle chorych z postępującą chorobą, takie osoby mogą wymagać zwiększenia dawki CBD. Olejek CBD aplikujemy pod język, gdzie zatrzymujemy go przez 2-3 minuty aby przez delikatne błony podjęzykowe mógł przeniknąć do krwioobiegu.

Opcja 1: mikrodawkowanie

Najpopularniejsza metoda znalezienia optymalnej dawki nazywa się „mikrodawkowaniem”. Ta metoda wymaga swobodnego dysponowania czasem przez 2–3 dni, więc nie jest ona dla wszystkich.

Zaczynasz od pobrania jednej kropli olejku CBD (należy sprawdzić ile kropli wydaje kroplomierz). Kroplomierze stosowane w Sativa Life są bardzo precyzyjne i wydają zawsze bardzo podobną ilość olejku. Po przyjęciu pierwszej kropli oceniasz swoje samopoczucie i jeśli nie odczuwasz żadnych efektów po 45 minutach bierzesz kolejną kroplę. Powtarzaj ten proces, aż poczujesz różnicę w samopoczuciu. Zmiana samopoczucia powinna być wyraźna, często jest to rozluźnienie, uspokojenie nastroju, w przypadku ciągłego bólu lub bólu migrenowego będzie to zauważalna, często znaczna ulga.

Łączna liczba kropli, które zostały przyjęte do chwili poczucia zmiany, są twoją optymalną dawką. Następnie możesz przejść na przyjmowanie tej liczby kropli w jednej dawce co 6 godzin lub podwójnej dawce co 12 godzin. Jeżeli po 4 godzinach przyjmowania kolejnych kropli nie nastąpiła zmiana w samopoczuciu, należy przerwać testowanie, odczekać co najmniej 6 godzin i przeprowadzić ponowny test rozpoczynając od przyjmowania łącznej ilości kropli, którą zakończyliśmy poprzedni test. Jeżeli podczas pierwszego testu łączną przyjętą dawką było 5 kropli, kolejny test rozpoczynamy od ilości 5 kropli, a następnie przyjmujemy po 1 kropli co 45 minut, kolejny test również należy zakończyć po 4 godzinach.

Warto zauważyć, że jeśli używasz produktu o niższym stężeniu, znalezienie optymalnej dawki za pomocą tej metody może zająć sporo czasu. Możesz przyspieszyć ten proces, biorąc kilka kropli naraz – nie tylko jedną, lub przechodząc na produkt o wyższym stężeniu.

Dlaczego tak ważne jest zachowanie podczas testów czterogodzinnego okresu testowania? Metabolizowanie w organizmie olejku CBD trwa około 6 godzin, z tego względu przyjmowanie olejku co 45 minut przez 4 godziny można zsumować w celu ustalenia optymalnej dawki. Po upływie 4 godzin, należy przerwać przyjmowanie CBD i doprowadzić do zakończenia metabolizowania już przyjętej dawki olejku. Z tego powodu przerwa powinna trwać minimum 6 godzin.

Opcja 2: przyjmowanie olejku co 6 godzin

Zaczynasz od przyjęcia jednej kropli olejku CBD. Następnie oceniasz swoje samopoczucie i po 6 godzinach przyjmujesz kolejną porcję powiększoną o jedną kroplę. Czyli po 6 godzinach przyjmujesz 2 krople łącznie, po kolejnych 6 godzinach przyjmujesz 3 krople łącznie i tak dalej aż do momentu poczucia różnicy w samopoczuciu. Ilość kropli po przyjęciu których poczujesz różnicę w samopoczuciu jest odpowiednią dawką dla Ciebie przyjmowaną co 6 godzin.

Jeśli używasz produktu o niskim stężeniu, znalezienie optymalnej dawki może zająć sporo czasu. Możesz przyspieszyć ten proces, biorąc kilka kropli naraz, lub przechodząc na produkt o wyższym stężeniu.

Opcja 3: określenie dawki dziennej

Ta metoda jest zalecana dla tych osób, które nie mają czasu ani cierpliwości na zastosowanie dwóch wcześniej opisanych metod. Polega ona na wybraniu początkowej dawki dziennej na podstawie ogólnych wytycznych, a następnie powolnym zwiększaniu dawki dziennej co 3-4 dni, aż do uzyskania pożądanych rezultatów. Dzienna dawka potrzebna do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów to dawka optymalna.

Pierwszym krokiem w tej metodzie jest wybór dziennej dawki początkowej.

 

Tabela dawkowania CBD

Dawkowanie olejku CBD

 

Poziom dawkowania, od którego chcesz zacząć, jest osobistą decyzją. Niektóre firmy zalecają rozpoczęcie od 10-25 miligramów CBD. Wyższa dawka początkowa zwiększy ryzyko zażycia zbyt dużej dawki, co może powodować objawy, takie jak senność, nudności. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane podczas rozpoczynania przyjmowania olejku CBD, zalecamy znaczne zmniejszenie dawki lub przerwanie dawkowania na jeden dzień a następnie rozpoczęcie dawkowania od znacznie mniejszej dawki i zwiększanie jej powoli, aż do uzyskania oczekiwanych efektów oraz ustalenia optymalnej dawki.

Opcja 4: określenie dawki dziennej w odniesieniu do posiadanego schorzenia

W trakcie ustalania dawki przy konkretnym schorzeniu dążymy do momentu w którym nastąpi złagodzenie objawów schorzenia. Na podstawie prowadzonych badań oraz opinii osób stosujących CBD, przy niektórych schorzeniach możemy określić zakres dawek, które powinny pomóc. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że w zależności od wielu czynników, ilość przyjmowanego CBD dla każdej osoby może znacznie się różnić.


Dawkowanie olejku CBD

Przykładowe dawki jakie mogą złagodzić objawy wybranych schorzeń

 • Padaczka: ustalamy dawkę rozpoczynając od 0,5 mg CBD na kg masy ciała, następnie możemy zwiększyć dawkę co 2-3 dni o kolejne 0,5 mg na kg masy ciała. Przyjmowanie CBD powinno odbywać się regularnie co 6-8 godzin aby uzyskać najlepszy efekt i aby nie wystąpiły okienka terapeutyczne.
 • Nowotwory: niezależnie od wagi pacjenta minimum 80 mg CBD/dobę, jeżeli bóle towarzyszące zaczną ustępować to możemy zwiększać dawkę o około 20-40 mg/dobę co 3-5 dni. Po kilku tygodniach należy wykonać badania kierunek zmian nowotworowych.
 • Przewlekły ból: przyjmujemy początkowo 5-40 mg/dobę, w przypadku braku zmiany natężenia bólu zwiększamy dawkowanie co 3-5 dni o kolejne 10-20 mg/dobę.
 • Stwardnienie rozsiane: przyjmujemy od 10 do 100 mg CBD/dobę, ewentualnie zwiększamy o kolejne 10-20 mg/dobę co 1-2 tygodnie
 • Schizofrenia: przyjmujemy od 40 do 100 mg CBD/dobę, ewentualnie zwiększamy o kolejne 10-20 mg/dobę co 1-2 tygodnie.
 • Choroba Huntingtona: Przyjmujemy 5-10 mg/kg na dobę przez 4-6 tygodni. Po tym czasie możemy zwiększyć dawkowanie o kolejne 5 mg/kg/dobę.
 • Bezsenność: przyjmujemy od 20 do 100 mg/dobę, ewentualnie zwiększamy co 1-2 tygodnie o kolejne 10-40 mg/dobę.
 • W przypadku dzieci dawki olejku CBD dobieramy do masy ciała oraz poziomu zaawansowania choroby.
 • U najmłodszych najczęściej stosujemy CBD w sytuacji padaczki lekoopornej lub leczenia przewlekłego bólu. Zaczynamy od dawki 0,5-1,0 mg/kg/dzień, ewentualnie zwiększamy dawkę po 2-4 tygodniach o kolejne 0,5 mg/kg/dzień.

Czy waga ciała ma znaczenie, jeśli chodzi o dawkowanie olejku CBD?

Niektóre instrukcje dawkowania zalecają stosowanie ogólnej wytycznej 5 miligramów CBD dziennie na każde 10 kilogramów masy ciała. Zgodnie z tymi wytycznymi ktoś, kto waży 75 kilogramów, zażywałby 37,5 miligrama CBD dziennie. Chociaż waga może wpływać na optymalną dawkę, istnieje wiele innych czynników, które uważa się za ważniejsze. Istotny jest również rodzaj i nasilenie twoich schorzeń, chemia ciała, sposób przyjmowania CBD, częstotliwość planowanego przyjmowania CBD oraz rodzaj CBD, którego będziesz używać (1. pełne spektrum olejek RAW, 2. szerokie spektrum lub 3. izolat CBD).

Sama waga nie może być dokładnym wykładnikiem, ile CBD ktoś powinien wziąć, aby uzyskać najlepsze wyniki. Zalecanie pewnych dawek opartych jedynie na masie ciała może spowodować, że nie odczujesz zdecydowanych skutków przyjmowania CBD z powodu zbyt małej dawki lub działań niepożądanych wynikających z przyjmowania zbyt dużej dawki.

Dr Bonni Goldstein, autor Cannabis Revealed [1], zwykle zaczyna od niskiej dawki olejku bogatego w CBD o pełnym spektrum (1 mg CBD / kg masy ciała) dla dzieci z padaczką – przy założeniu, że dawka może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). W razie potrzeby Goldstein proponuje zwiększenie dawki CBD o 0,5 mg / kg, aż do osiągnięcia progu 5 mg / kg masy ciała.

Cała procedura ustalania dawki terapeutycznej opiera się na obserwowaniu zmiany samopoczucia pacjenta w zakresie wyraźnego rozluźnienia, wyciszenia, poprawy nastroju, poprawy koncentracji i pamięci, łatwiejszego zasypiania i lepszej jakości snu. Osiągnięcie takiego efektu terapeutycznego oznacza, iż ustaliliśmy optymalną dla naszego organizmu dawkę CBD. Od tej pory powinniśmy przyjmować te stałe dawki CBD przez najbliższe tygodnie lub miesiące.

Mogą wystąpić także symptomy związane z nadmiernym pobudzeniem lub nadmierną sennością. W zależności od samopoczucia pacjenta mogą być regulowanie przez przyjmowanie mniejszej lub większej dawki CBD.

Fundacja Arthritis Foundation zapewnia, że indywidualne stosowanie CBD w rozsądnych dawkach, nie powinna powodować żadnych drastycznych skutków ubocznych ani zagrożeń dla zdrowia czy życia. Fundacja współpracuje z wieloma ekspertami w dziedzinie CBD. Chociaż nie ma ustalonych wytycznych klinicznych dotyczących stosowania CBD, naukowcy współpracujący z  Arthritis Foundation zajęli stanowiska w poniższych kwestiach:

 • CBD może pomóc w objawach związanych z zapaleniem stawów, takich jak ból, bezsenność i lęk.
 • CBD nigdy nie powinno być stosowane w celu zastąpienia leków modyfikujących przebieg choroby.
 • O stosowaniu CBD powinien zostać poinformowany lekarz, który ustala nam terapie w różnych schorzeniach, ponieważ może zalecić zmniejszenie dawek przyjmowanych leków.
 • Osoby chore stosujące CBD powinny co 3 miesiące wykonać badania kontrolne aby ocenić stan organizmu oraz ewentualnie zmienić ilość dawkowanych leków.
 • CBD, które stosujemy powinno pochodzić od renomowanych firm wykonujących certyfikację każdej partii produktów pod kątem czystości, zawartości kannabinoidów a certyfikat powinien być wykonany przez niezależne laboratorium.
 • Naukowcy współpracujący z Arthritis Foundation to: Dr Kevin Boehnke, badacz z Chronic Pain and Fatigue Research Center na University of Michigan, koncentruje się na marihuanie jako leku przeciwbólowym jako substytucie opioidów w leczeniu przewlekłego bólu.  Daniel Clauw, MD, profesor anestezjologii, reumatologii i psychiatrii na Uniwersytecie Michigan oraz dyrektor Centrum Badań nad Chronicznym Bólem i Zmęczeniem, prowadzi badania nad bólem stawów i fibromialgią oraz nad wpływem na ból konopi indyjskich, szczególnie CBD.  Mary-Ann Fitzcharles, MD, profesor medycyny w Zakładzie Reumatologii Uniwersytetu McGill w Montrealu, prowadzi badania nad bólem i chorobami reumatycznymi. Jest autorką oświadczenia o stanowisku kanadyjskiego medycznego stowarzyszenia Canadian Rheumatology Association (CRA) w 2019 r.

Kiedy najlepiej przyjmować CBD?

Rozważymy dwa warianty,

 • Pierwszy – przyjmowanie CBD wraz z innymi lekami. Najlepiej zachować kilkugodzinny odstęp czasowy pomiędzy przyjmowaniem leków oraz CBD. Nie można określić konkretnego odstępu czasowego, ponieważ zależy on od czynników związanych ze szklakiem P450, które są różne dla różnych leków ale z zasady przyjmuje się, że odstęp ten powinien wynosić minimum 3-4 godziny.
 • Drugi – przyjmowanie CBD z posiłkami. Najlepiej przyjmować CBD po posiłkach, dlaczego? W dużym skrócie, można wyjaśnić to tak, że w czasie kiedy dostarczymy do organizmu posiłek, wątroba zajmuje się rozkładaniem tłuszczów. W tej sytuacji CBD rozkładane jest wolniej ponieważ na szlaku P450 pojawiła się konkurencja w postaci składników twojego pokarmu.

Interakcje olejku CBD z lekami – jak przyjmować CBD oraz leki

Interakcje olejku CBD z lekami mogą się pojawić. Jednakże interakcje najczęściej pojawiają się podczas przyjmowania bardzo dużych dawek CBD oraz leku. Przy niższych dawkach 20-40 mg/doba, czyli takich jakie stosujemy najczęściej, interakcje występują rzadziej, bądź nie występują w ogóle.

Więcej → Jak przyjmować CBD i leki


CBD jest nadal klasyfikowane przez FDA (Federalną Administrację Leków), jako „naturalne lekarstwo”. Istnieją nieliczne dane naukowe potwierdzające optymalną wielkość dawki stosowaną przy leczeniu różnych schorzeń. Przedawkowanie CBD dobrej jakości jest prawie niemożliwe. Eksperymentowanie z produktami CBD jest przedsięwzięciem niskiego ryzyka, możesz ustalić najlepszą dawkę dla siebie bez obawy o ciężkie skutki uboczne.

Ponieważ nie ma zalecanej dawki, informacje przedstawione w tym artykule mają służyć jedynie jako przewodnik informacyjny – punkt wyjścia – i nigdy nie powinny być uważane za poradę medyczną.

Chciałbyś otrzymać profesjonalną poradę medyczną, zapraszamy do kontaktu → FUNDACJA SANTA HERBA


Źródła Naukowe

Prawa autorskie Sativa Life. Przedrukowywanie, kopiowanie bez zezwolenia zabronione.


Zobacz więcej →